Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Anlaşmalı boşanma, Nafaka, Velayet, Boşanmada mal paylaşımı, Eşten mal kaçırma, Tazminat, Düğün takıları, Evden uzaklaştırma, Miras Paylaşımı, Aile içi şiddetten koruma, isim değiştirme, Eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri, iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri, eşler arasında evlilik sözleşmesi, soybağının kurulması, babalık davası, evlat edinme, çocuk mallarının yönetimi, miras, terekenin yönetilmesi, mirasın paylaşılması

– kişilik haklarına saldırıya karşı koruma
– adın korunması, adın değiştirilmesi
– nüfus sicilinde değişiklikler

İş Hukuku

İş Hukuku

Sanayilerin gelişmesi ve günümüzde çok önemli bir yere gelmesiyle birlikte işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, kapitalizmin getirisiyle birlikte maddi imkanı düşük olan işçiler ezilmeye, hakları yenmeye başlanmıştır. Toplumsal barışı sağlamaya adanan hukuk mekanizmaları da bu olayın önüne geçmek için işçileri kanunla korumak, işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek ve hukuki bir zemin yaratmak amacıyla kanunlar çıkarılmıştır. Ülkemizde ise İş Kanunu işçiyi koruyan yapısıyla dikkat çekmekte ve iş davaları da buna göre şekillenmektedir.

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Ofisimizde yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı ve en az masrafla kavuşmasıdır.

– Haciz, Menkul Rehninin Veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Çek Ve Bono Tahsili, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Ve İflas Talep Edilmesi Gibi Takip Yolları İle İcra Müdürlükleri Nezdinde Takip Açılması

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı nedir?

Ağır ceza avukatları

, hukuk alanında uzman kişilerden oluşan bir suçun işlendiği veya
işlenmiş olma iddasına dayalı olarak gözaltı, soruşturma süreçlerinde
şüphelilere, sanıklara veya şikayetçilere hukuki destekte bulunarak
gerekli mecralarda destekte bulunan hukuk adamları diye açıklayabiliriz.

HSYK’nın Yargıtay ile işbirliği yaparak düzenlediği Hukuki Müzakere Toplantısı çerçevesinde İcra Hukukuna ilişkin konular tartışılmış olup tartışılan konular ve değerlendirmeler aşağıda yazılmıştır. Konu 1  : İcra Mahkemelerinin Statüsü: Değerlendirme ve Öneriler: Mevcut sistemimiz de icra mahkemelerinin kararları kural olarak kesin hüküm teşkil etmemekte, dolayısı ile icra mahkemesinden sonra aynı konu genel mahkemelerin önüne gidebilmektedir. Bu.. devamı →

07 Ara 2016
Aralık 7, 2016

2016 YENİ İCRA VE İFLAS KANUNU

0 Yorum

YENİ İCRA VE İFLAS KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ? Maalesef hayır. Taslak aşamasına bile gelemedi. On yıl kadar önce Adalet Bakanlığında İcra İflas Kanunu’yla ilgili bir bilim komisyonu kurulmuştu. İcra iflas teşkilatının yapısal olarak değişikliği dâhil her konu bu bilim komisyonu tarafından incelenmeye devam ediliyor. YENİ İCRA VE İFLAS KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Adalet Bakanlığı  İcra.. devamı →

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, istifa dilekçesinde “ailevi nedenlerle” işten ayrıldığını belirten kadının, tazminat talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, kadının evlendiği için iş akdini feshettiğini belirtmese de evliliğin ailevi nedenlerden olması nedeniyle tazminat alabileceğini kararlaştırdı. Adıyaman’da yaşayan Y.K, evlendikten 7 ay sonra “şahsi-ailevi” sebeplerden dolayı kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek iş akdini feshetti. İş yerinden.. devamı →

Aile ve Hukuki Açıdan Aile Yapısı Boşanma Avukatı ve Boşanma davalarından bahsetmeden önce tam olarak aile yapısını öğrenerek, haklarınızın nerede başlayıp kısımlarını öğrenmenizde fayda vardır. Aile oluşumu, ebeveynler ve çocukların bütünlüğüyle ilerlemesi ve yaşamasıyla birlikte oluşturulmuş toplumun en temel yapı taşlarıdır. Bu yapı en temel çocuk gelişiminden büyüme ve olgunluk yaşamları boyunca aile yapısı devam etmektedir… devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

Şirketlere Hukuk Danışmanlığı

0 Yorum

ŞİRKETLERE HUKUK DANIŞMANLIĞI EG Hukuk Bürosu ortakları olan uzman hukukçular ile ülkemizdeki inşaat şirketlerine, gayrimenkul yatırımcılarına, enerji şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukuk Büromuzun temel çalışma alanı İnşaat Hukuku, İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Hukukudur. Büromuz, danışmanlık yaptığı şirketler ve kuruluşlar için gayrimenkul alım işlemleri, inşaat yapımı, imar.. devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

0 Yorum

Kentsel dönüşüm sürecinde eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapımında; site ve bina yönetimlerine, daire sahiplerine ve yatırım/inşaat şirketlerine danışmanlık yapmak Büromuzun uzmanlık alanlarından biridir. Eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapım süreci; İdare Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi birçok farklı hukuk bilgisi gerektirmektedir. Büromuz üniversite hocaları ve uzman avukatlar ile aşağıdaki konularda.. devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

İmar ve Eski Eser Hukuku

0 Yorum

İMAR HUKUKU İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere bir çok yönetmeliği içinde barındıran bir mevzuat dahilinde düzenlenmektedir. Hukuk büromuzun imar hukuku alanında vermekte olduğu hukuki hizmetler şöyledir; – 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları (Belediyeler.. devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

Medeni Hukuk

0 Yorum

Anlaşmalı boşanma, Nafaka, Velayet, Boşanmada mal paylaşımı, Eşten mal kaçırma, Tazminat, Düğün takıları, Evden uzaklaştırma, Miras Paylaşımı, Aile içi şiddetten koruma, isim değiştirme, Eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri, iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri, eşler arasında evlilik sözleşmesi, soybağının kurulması, babalık davası, evlat edinme, çocuk mallarının yönetimi, miras, terekenin yönetilmesi, mirasın paylaşılması – kişilik haklarına.. devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

Ticaret Hukuku

0 Yorum

Ticaret hukuku departmanımız, çok sayıda, ulusal ve uluslar arası şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler ile kamu ve özel hisse arzı, birleşme, devir, tasfiye, günlük işlemlerde temsil gibi şirketlerin karşılaşabilecekleri tüm ticari durumlar ile alakalı olarak ile şirketlerin ticari faaliyetlerini göstermeleri aşamasında karşılaşabilecekleri tüm durumlarla ilgili her türlü danışmanlık ve davaların.. devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

İdari Davalar

0 Yorum

İdare Hukuku Çalışma Alanları İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların.. devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

İş Hukuku

0 Yorum

İş Hukuku Sanayilerin gelişmesi ve günümüzde çok önemli bir yere gelmesiyle birlikte işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, kapitalizmin getirisiyle birlikte maddi imkanı düşük olan işçiler ezilmeye, hakları yenmeye başlanmıştır. Toplumsal barışı sağlamaya adanan hukuk mekanizmaları da bu olayın önüne geçmek için işçileri kanunla korumak, işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek ve hukuki bir zemin yaratmak.. devamı →

04 Ara 2016
Aralık 4, 2016

Kira Hukuku

0 Yorum

Kira Sözleşmelerine İlişkin İhtilaflar Kira sözleşmeleri kapsamında çıkan ihtilaflar genellikle kiracıların kira bedellerini ödememesi, kiracının kiralananı tahliye etmemesi veya tahliye taahhüdü ihtilafları olabilmekle birlikte, kiraya verenin kiralanan yeri konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacı veya kira veren tarafından konutun yeniden inşası veya imar ihtiyacı hallerinde kira sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ihtilaflar olarak örneklendirilebilir. Avukatlarımız gayrimenkul kira.. devamı →